ဤဝဘ်ဆိုဒ်မှကြိုဆိုပါသည်။

စက်ရုံခရီးစဉ်

ဖုတ်

ဆေးရောင်ခြယ်ခြင်း။

အံစာတုံး

ကော်စက်များ

ထွင်းထု

ကြိတ်စက်

ထုပ်ပိုးမှု

ပျဉ်ချပ်

စာနယ်ဇင်း

လာကြတယ်။

မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုတ်ခြင်း။

မသိတော့

ကြိုးဖြတ်